Tre ganger i året publiserer vi magasinet Villaksnytt. Det er forskjellige tema hver gang, ofte supplert med fagartikler fra forskningsmiljøene. Bladet kommer i posten til våre medlemmer.