Forskningsfiske i Otra med lakseambassadørene

AynaHeilong
Fredag 06.november 2015 / 10:52

Lakseambassadørene i Otra, Olaf og Fredrik, deltok på det det årlige forskningsfisket i Otra. Prosjektet er i regi av Havorskningsinstituttet, og Otra Laxefiskelag og Vennesla Jeger- og Sportsfiskeforening bidrar med å fange fisken. Det ble totalt fanget 51 laks og skjellprøver av alle laks ble sendt til analyse i Bergen. 1 laks ble avlivet pga. ytre kjennetegn av en oppdrettslaks, og 1 ble avlivet pga. stygg kroking. 49 laks ble gjenutsatt og vil forhåpentligvis gyte nå i høst.