Desinfiseringsutstyr
Sportsfiske

Unngå Gyrosmitte - Desinfiser

Varianter av Gyrodactylus salaris, som er dødelige for laks, er påvist på laksunger i 49 norske vassdrag. For å redusere parasittenes utbredelse ...

Reisa
Sportsfiske

Høyt oppe og langt nede

Den vakreste elva i hele Troms, ja kanskje hele Norge, har tatt seg kraftig opp de siste årene. Nå bør du benytte sjansen til en laksetur.

Altaelva
Nasjonal laksefjord

Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag

I mai 2003 bestemte Stortinget å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de ...