Lakefisker i båt

For å bli en god laksefisker gjelder det å skjønne hvordan laksen fungerer i sitt naturlige miljø, vite noe om hva fisken sanser og hva slags faktorer som påvirker fisken og fisket.

Sportsfiske/Inspirasjon

Antallet laksefiskere går ned. Hva skyldes det og hva skal til for å flere til å fiske igjen? Hvilke områder har opplevd mest nedgang? Forskere ved NMBU har kartlagt hva som er avgjørende.

Forskning/Sportsfiske
Desinfiseringsutstyr
Sportsfiske

Varianter av Gyrodactylus salaris, som er dødelige for laks, er påvist på laksunger i 49 norske vassdrag. For å...

Reisa

Den vakreste elva i hele Troms, ja kanskje hele Norge, har tatt seg kraftig opp de siste årene. Nå bør du benytte sjansen til en laksetur.

Sportsfiske/Inspirasjon
Altaelva

I mai 2003 bestemte Stortinget å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de renner ut i. I 2007 ble 15 nye vassdrag og 8 nye fjorder inkludert i ordningen.

Nasjonal laksefjord/Laksevassdrag