Gjenutsetting
Gjenutsatt laks har stor sjanse til å overleve om den benhandles riktig.