Drift og kontroll av laksetrappene

Mål

Drift og kontroll av laksetrappene er overmåte viktig for Kongsfjordlaksen. 

Fossen i Kongsfjordelva
Fossen i Kongsfjordelva er fredet, og viktig for laksen
Fotograf
Beskrivelse

Laksetrappene i Fossen i Kongsfjordelva har svært stor betydning for laksen som søker opp i øvre del av Kongsfjordelva (sone II) og ikke minst til Gednjeelva. Trappene ble første gang bygd engang på -50 tallet, og har senere gjennomgått flere moderniseringer og opprusting. Likevel er det årlig vedlikehold nødvendig.

Trappene åpnes normalt rett etter isgangen, og skal stenges i september. Før sesongen - og i sesongen må det kontrolleres at trappene er åpne, at ikke sten har falt i kummene og stengt for oppgangen.

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2020-10-01
Evaluert resultat

Drift og kontroll av laksetrappene er utført av Fiskeutvalget i BJFF. Etterkontroll Håvard.