Fiske i Buetjern
Fiske i Buetjern

Fiske i Buetjern

Informasjon om fiske i Buetjern 

Hanne Sørvik
søndag 11.juni 2023 / 20:30

FISKE I SONE 3 - BUETJERN

For å kunne fiske i Sone 3 - Buetjern må alle ha gyldig fiskekort. Alle personer fylt 18 år må ha betalt fiskeravgifta (kjøpes på http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/) for inneværende sesong for å få kjøpt fiskekort. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. 

- Fiskekort kjøpes på vakthytta mellom klokka 17.00 og 19.00 (21/6 til 31/8).
- I perioden 1. juni til 21. juni kjøpes fiskekort hos Ann Guttormsen Søreng som kan kontaktes på telefon 41249980.

 Fisketiden er fra 1. Juni til og med 31. August.

 Ingen nattefredning i Buetjern. 

 Det er ikke tillatt å ta laks fanget i Buetjern Dersom det fanges skal den slippes levende ut og rapporteres på samme måte som ellers i vassdraget. 

Desinfisering av fiskeredskaper
Alle tilreisende fiskere skal desinfisere fiskeutstyr før fisket starter. Fiskere fast bosatt i Berlevåg kommune skal desinfisere utstyret dersom de har brukt det i andre vassdrag. 
 All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser og lignende SKAL være rengjorte og desinfiseres før bruk i Kongsfjordvassdraget. 
Om du behøver desinfisering før 21. juni - kontakt:
Jonas Kristiansen - 48053684

For øvrig gjelder samme regler som ellers i vassdraget – se oppslag på dette. 

Sone 3 gjelder kun selve Buetjernet.

Se også på kart hvor grensen mellom sone 2 og Sone 3 Buetjern går.