Storelva

Storelva regler / regulations / säännöt

NOR: Her finner du informasjon om årets fiskeregler 
ENG: Here you find information about fishing regulations 
FIN: Täältä löydät tietoa tämän vuoden kalastussäännöistä

Hanne Sørvik
lørdag 13.april 2024 / 19:02

​NORSK / NORWEGIAN

Berlevåg Jeger- og fiskerforening forpakter Storelva på vegne av grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo). Laks- og sjørøyebestanden er viktig å bevare for fremtiden og skal forvaltes på en bærekraftig måte. I det henseende er fiskereglene tilpasset forholdene i elva og fiskebestandenes tilstand. Det er avgjørende at de ulike reglene følges av fiskerne.

Vi ønsker alle som fiskere og besøkende i vassdragene skitt fiske og håper dere får et flott opphold! 

Fiskeregler: 

 

ENGELSK / ENGLISH

Berlevåg Jeger- og fiskerforening leases the river Storelva on behalf of landowner Finnmarkseiendommen (FeFo). It is important to preserve the salmon- and sea char stock for the future, and it must be managed in a sustainable manner. In this regard, the fishing rules are adapted to the conditions in the river and the condition of the fish stocks. It is crucial that the various rules are followed by the fishermen.

We wish everyone as fishermen and visitors a great stay! Tight lines!

Fishing rules: 

 

FINSK / SUOMALAINEN 

Berlevågin Metsästys- ja Kalastusyhdistys vuokraa Storelva maanomistajan Finnmarkseiendommenin (FeFo) puolesta. Lohikannan säilyttäminen tulevaisuutta varten on tärkeää ja sitä tulee hoitaa kestävästi. Tältä osin kalastussäännöt on mukautettu joen olosuhteisiin ja kalakantojen tilaan. On ratkaisevan tärkeää, että kalastajat noudattavat erilaisia ​​sääntöjä.

Toivotamme kaikille kalastajille ja vesillä vierailijoille likaista kalastusta ja hyvää oleskelua!

Kalastussäännöt: