helgåa_verdalselva

Midtveisevaluering for Verdalsvassdraget er gjennomført og er innenfor målet.

 

 

Forvaltning

LTS Konkurranse! 

Største fisk gjenutsatt i Verdalsvassdraget 2023

Fangst-statistikk i Verdalselva i 2023
5,15
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
418
Totalt antall fisk fisket
110
Laks 7kg og over
116
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Kortsalget for lokale fiskere vil bli gjennomført online den 01.03.2024, og salget starter kl. 18:00

Salget vil bli streamet på https://www.altaposten.no/, og sendingen starter kl. 17:45

Merk at streamen er på etterskudd av selve salget, så man må selv følge med der man er innlogget, når man skal kjøpe fiskekort. 

AltaelvaElveside

Fra andre medier