Kultivering

Uten fungerende bekker blir det lite med sjøørret, også i større laksevassdrag. Kartleggingen i Verdalen kan gi lottogevinst for sjøørreten.

Fangst- statistikk i Verdalselva i 2018