Flom Verdalselva

Naturvernforbundets vassdragsvernråd arrangerer årets vassdragstreff i Verdal 2.- 4. september. Verdalsvassdraget er et flott vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, men det er utsatt for flomskader.

Forvaltning/Politikk
Fangst-statistikk i Verdalselva i 2021
4,6
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
530
Totalt antall fisk fisket
82
Laks 7kg og over
151
Laks under 3kg

Skadet fisk av sel, kobbe og proppel skal dokumenteres

Forvaltning

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier