helgåa_verdalselva

Midtveisevaluering for Verdalsvassdraget er gjennomført og er innenfor målet.

 

 

Forvaltning

LTS Konkurranse! 

Største fisk gjenutsatt i Verdalsvassdraget 2023

Fangst-statistikk i Verdalselva i 2022
4,25
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
920
Totalt antall fisk fisket
152
Laks 7kg og over
367
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Det har trolig aldri blitt fanget færre villaks i Norge enn i år. Både elvefisket og sjølaksefisket svikter over mesteparten av landet. Norske Lakseelver er dypt bekymret. 

Sportsfiske/Fangst

Fra andre medier