Bildet over viser en villaks (øverst) og en rømt oppdrettslaks som er tatt i sjøen i forbindelse med rømmingen fra Lerøy på Hitra i mai 2024. Den bør være lett å skille ut på grunn av slitte finner, forkorta gjellelokk og svak hale. Husk at villaks som har gytt flere ganger kan ha slitte finner. Flergangsgytere av villaks er ofte slankere og har ofte færre prikker enn oppdrettslaks.  Foto: Lars Eivind Bones.

Fangst-statistikk i Verdalselva i 2023
5,15
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
418
Totalt antall fisk fisket
110
Laks 7kg og over
116
Laks under 3kg

VJFF og Sakshaug Flyfishing inviterer til Demo-Dag 28 mai

Sportsfiske

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Midlertidig kvoteendring

Årets laksesesong har ikke startet så veldig bra. Fangstene pr nå er langt under hva som har vært normalt de siste årene i Mandalselva. Tilsvarende ser en i de aller fleste elvene fra sør i landet og til Nordland. Vi er ikke kjent med hva som er årsaken til sviktende innsig av laks.

NB! Fra og med onsdag 19. juni og frem til 8. juli settes derfor døgnkvotene ned til 1 laks og 1 sjøørret pr fisker /døgn. Etter at den ene laksen er tatt, er det ikke lenger anledning til å fortsette fisket etter sjøørret.

Styret i Mandalselva Elveeigarlag vil foreta en ny evaluering den 8. juli. Dette vil kunne medføre en økning av døgnkvote, eller ytterligere innstramninger for deler / resten av sesongen.

 

Lenke til vannføring hos NVE: https://sildre.nve.no/station/22.4.0

Mandalselva

Fra andre medier

29. mai 2024

Nrk om sesongstart

29. mai 2024

Dette er Watermoon