Sommerkveld ved elva

Skadet fisk av sel, kobbe og proppel skal dokumenteres

Forvaltning
Fangst-statistikk i Verdalselva i 2021
4,6
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
530
Totalt antall fisk fisket
82
Laks 7kg og over
151
Laks under 3kg

Oversikt over vannføring kommer snart på fremsiden. Inntil videre så finner du linkene her

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Skadet fisk av sel, kobbe og proppel skal dokumenteres

VerdalselvaForvaltning

Fra andre medier