Verdalselva
Forvaltning

Desinfiseringskortet

Alle som fisker i Verdalsvassdraget må ha desinfiseringskortet

KA Fostad
torsdag 12.mai 2022 / 11:34

«Verdalselvkortet» blir endret til «Desinfiseringskort for Verdalsvassdraget»

Desinfiseringsbeviset registreringskort som alle som skal fiske i Verdalselva må løse før fiske starter. En betaler dette kortet kun en gang pr år og kortet er gyldig hele sesongen. Med dette kortet kan du desinfisere hos våre stasjoner lang elva.

Inntektene fra dette kortet går til forvaltningslagets lovpålagte oppgave ref. Lakseloven §25 vedr smitteforebyggende tiltak (desinfisering av fiskeutstyr). Fiske i Verdalselva uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene

 Inntektene fra dette kortet går til forvaltning og drift av elva (blant annet desinfiseringsstasjoner, oppsyn og kultivering) 

Verdalselvkortet er gratis for alle under 19 år men må registreres.

Laksefiskere som kommer til Verdalselva for å fiske laks må desinfisere sitt fiskeutstyr hvis det er brukt i et annet vassdrag og fremdeles er fuktig.

For å hake av for utført kontroll og eventuell desinfeksjon av fiskeutstyret må du oppsøke en desinfeksjonsstasjon. Der vil du får tilgang til en ID som må brukes for å kunne kvittere for utført kontroll eventuelt behandling med Virkon.

Det er viktig at dette blir utført før fiske starter. Det kan bli kontrollert av oppsynet.

I elva vår har vi fem selvbetjent desinfeksjonsstasjoner:

  • Svein Ove Kulsli,. Adresse: Treskosvingen 10, 7650 Verdal
  • VJFF. Adresse: Landfald fiskehytte, Vukuveien
  • Austnes Camping. Adresse: Austnesbakkan 18, 7660 Vuku
  • Tore Rønning. Adresse: Helgådalsvegen 687, 7660 Vuku
  • Stiklestad Camping. Adresse: Vukuvegen 264, 7650 Vuku

For å registrere desinfiseringen og få elektronisk desinfiseringsattest anbefaler vi at du bruker appen til Elveguiden. På framsiden i appen står det Registrer desinfisering. Klikk der. På de selvbetjente desinfiseringsstasjonene står det en stasjon ID. Dette nummeret skriver du inn i appen og klikker deretter på Registrer ny. Du vil da finne registrert desinfiseringsattest rett under. 

Hvis du ikke har appen til Elveguiden kan du logge inn på elveguiden.no og klikke på Min side. Her finner du Desinfisering i margen til venstre og på samme måte som ved bruk av appen taster du inn stasjons ID-nummeret som du finner på den selvbetjente desinfiseringsstasjonen og klikker deretter på Registrer ny.