Sjekkliste

Sjekkliste - Dette må du huske

Noe nytt er det før denne sesongen. Vi oppsummerer.

KA Fostad
lørdag 28.mai 2022 / 22:21

Verdalselvkortet

Dette kortet skal løses av ALLE som skal fiske i Verdalselva (Verdalsvassdraget) Og gyldig bevis skal medbringes når du fisker. Du kan enten printe ut kvittering/kort du fikk på mail eller vise til Verdalselvkortet via appen til Elveguiden om fiskeoppsyn fra VJFF eller Fellesforvaltningen ber om det.

Du må ordne en brukerkonto på Elveguiden (Den får du bruk for i laksebørsen)

Man skal selvsagt også ha med bevis for betalt fisketrygdavgift og desinfisering.

Her kjøper du Verdalselvkortet

Her kjøper du fisketrygdavgiften

Laksebørsen

Det er fra sesongen 2022 ny laksebørs i samarbeide med Elveguiden hvor det er to rapporteringsmuligheter. Web og APP på telefon. Man registrerer seg som bruker eller rapporterer fisk til grunneier for registrering av fangst hvis man ikke har tlf. eller web.

All fisk skal registreres, også gjenutsatt fisk. Dette skal gjøres innen 12 timer etter fangst

Laksebørsen finner du her

Fiskereglene

Alle som fisker skal sette seg inn i reglene.

De finner du her

Vannføring

Etter overgang til ny nettside jobber vi fremdeles med å få vannføringen for begge målerne på plass på fremsiden. 

Inntil videre så kan du gå hit:

Grunnfoss

Dillfoss

Desinfisering

Før sesongstart, og når fiskeutstyret er brukt i et annet vassdrag, skal desinfisering av alt utstyret utføres før fisket starter.Desinfiseringsbevis skal fremvises sammen med fiskekort ved forespørsel fra andre fiskere eller fiskeoppsyn. Fiskekortet er ikke gyldig uten desinfiseringsbevis!

Du kan desinfisere hos:

Svein Ove Kulsli Treskosvingen 10 7650 Verdal

VJFF Landfald fiskehytte Vukuveien

Austnes Camping Austnesbakkan 18 7660 Vuku

Tore Rønning Helgådalsvegen 687 7660 Vuku

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter, kanoer, kajakker og lignende som er brukt i andre vassdrag skal desinfiseres før bruk i nytt vassdrag rundt Trondheimsfjorden. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene.

Kanoer, kajakker og lignende som er brukt i sjøen, eller annet vassdrag SKAL desinfiseres før bruk i Verdalsvassdraget.

Brudd på bestemmelsene kan føre til gebyr ihht. gjeldende fiskeregler for vassdraget.

Shit fiske :D