27. Ytter dammen / 28. Ner dammen

Fiskeplass i privat sone.
Benevnes "Ytter dammen" fra høyre bredd, "Ner dammen" fra venstre bredd.