29. Øver dammen / 30. Ner dammen

Fiskeplass i privat sone.
Benevnes "Øver dammen" fra venstre bredd, "Ner dammen" fra høyre bredd.