Omfanget av ulovleg fiske i Strynevassdraget er truleg større enn det ein har trudd tidlegare. No er det sett i gang tiltak før sesongstart.  

Sportsfiske

Stryneelva er en historisk lakseelv. Hit kom sportsfisker fra England på midten av 1900-tallet, og siden har laksen vært sentral...

Sportsfiske/Inspirasjon

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Stryneelva i 2019
7,32
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
241
Totalt antall fisk fisket
129
Laks 7kg og over
34
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Suldalslågen er storlakselva i Rogaland. I denne filmen møter du forvaltere og sportsfiskere i denne flotte elva vår. 

SuldalslågenSportsfiske/Inspirasjon

Fra andre medier

29. oktober 2020

Stolthet og fordom

29. september 2020

Oppdaterte rømmingstall

29. september 2020

Sjøaureprosjektet i Strand

27. september 2020

Krise for laksen i Jølstra