Omfanget av ulovleg fiske i Strynevassdraget er truleg større enn det ein har trudd tidlegare. No er det sett i gang tiltak før sesongstart.  

Sportsfiske

Stryneelva er en historisk lakseelv. Hit kom sportsfisker fra England på midten av 1900-tallet, og siden har laksen vært sentral...

Sportsfiske/Inspirasjon

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Fangst-statistikk i Stryneelva i 2019
7,32
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
241
Totalt antall fisk fisket
129
Laks 7kg og over
34
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Berlevåg Jeger- og Fiskerforening (BJFF) har utarbeidet smittevernplan for laksefisket i Kongsfjordelva etter råd og mal fra folkehelseinstituttet og informasjon fra Norske Lakseelver. Planen er godkjent av kommuneoverlege i Berlevåg.

 

Fra andre medier