Omfanget av ulovleg fiske i Strynevassdraget er truleg større enn det ein har trudd tidlegare. No er det sett i gang tiltak før sesongstart.  

Sportsfiske

Stryneelva er en historisk lakseelv. Hit kom sportsfisker fra England på midten av 1900-tallet, og siden har laksen vært sentral...

Sportsfiske/Inspirasjon
Fangst-statistikk i Stryneelva i 2022
6,75
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
181
Totalt antall fisk fisket
89
Laks 7kg og over
21
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Surna Elveierlag er informert fra Statkraft AS om følgende i forhold til vannslipp som vil påvirke Surna.
Fra og med i dag 08.06.23 vil det bli et sammenhengende slipp på 15-20 m3
gjennom Folla.
Det vil også bli kjørt 30% mer vann gjennom Vindøla i minimum en mnd.
Dette vil mest sannsynlig føre til en relativt høy vannstand i ganske lang tid fremover,
sett i forhold til at det også er mye snø som skal smelte.
Vannslippet i sideelva Bulu vil bli stengt ca. medio Juli. Dette for å lage nytt inntak for minstevannføring.
Vannslippet i sideelva Rinna vil bli stengt ca. månedsskiftet aug./sept. av samme grunn.

Surna

Fra andre medier

30. mai 2023

Pukkelkrigen