Omfanget av ulovleg fiske i Strynevassdraget er truleg større enn det ein har trudd tidlegare. No er det sett i gang tiltak før sesongstart.  

Sportsfiske

Stryneelva er en historisk lakseelv. Hit kom sportsfisker fra England på midten av 1900-tallet, og siden har laksen vært sentral...

Sportsfiske/Inspirasjon
Fangst-statistikk i Stryneelva i 2021
5,71
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
190
Totalt antall fisk fisket
77
Laks 7kg og over
53
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier