Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Rain
5 °C
S
3.4 m/s
04:52
17:06
10:55
23:46

Fiskeoppsyn i Strynevassdraget

Omfanget av ulovleg fiske i Strynevassdraget er truleg større enn det ein har trudd tidlegare. No er det sett i gang tiltak før sesongstart.  

Intensiverer oppsynet mot ulovleg fiske i Strynevassdraget

Omfanget av ulovleg fiske i Strynevassdraget er truleg større enn det ein har trudd tidlegare. No er det sett i gang tiltak før sesongstart. 

For perioden 2013–2017 var gytebestandsmåloppnåinga og det haustbare overskotet i Stryneelva vurdert å vere svært dårleg. VRL (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning) vurderte at det har vore eit svært lite eller ikkje noko haustbart overskot og at bestanden ikkje bør haustast. I 2016 vart det innført vesentlege restriksjonar lokalt. Tiltaka reduserte haustinga, og gytebestandsmålet vart truleg akkurat nådd i 2017.

Klikk her for å lese oppslaget i Fjordingen (14.06.2019)

Kort om

Stryneelva er en del av
Strynevassdraget
. Stryneelva renner ut i den nasjonale laksefjorden
Nordfjord
. Stryneelva renner gjennom følgende kommuner:
Stryn

Mer om elven

Uttrykket ”Fagre Stryn” er udødeliggjort gjennom musikken til Per Bolstad. Men alle som har besøkt dette vakre stedet i Nordfjord, og levd noen deilige sommerdager her, vil for alltid ønske seg tilbake til dette fantastiske stedet.