Bø og Årheim

Velkommen til fiskeopplevelese på Bø - Årheim i Stryneelva! Fiskekortene blir lagt ut 3 Mai, 20.00.

Her kan du kjøpe fiske på 4 ulike soner. 

 

Sone 1-2 (Skjolden) - Sone 4 (Tegelen)(Rød) - Sone 6 (Årheimsøy)(Gul) - Sone 5 (Mørebrotet)(Blå) -  Se kart her!!

Sone 1-2 omfatter (Skjolden) - Den mest populære fiskeplassen på valdet. Første stoppested for oppgående laks. Her må du bruke båt  (markert på kart) for å komme over til holmene, der fisket foregår. Vedrørende båttransport : Ved stor elv må man vise aktsomhet pga sterk strøm! Må være båtvant. Redningsvest ved båtbruk er påkrevd. Redningsvester på stativ ved brygge/parkering. Landingsplass for båt på holmene er på baksiden av øverste holme. NB: RO HØYT NOK OPP VED TRANSPORT OVER ELVEN PGA STERK STRØM OG STORE STENER. VIS  AKTSOMHET NÅR DET SKAL LEGGES TIL VED ANKOMST PÅ BAKSIDEN AV ØVERSTE HOLME.

Tegelen Sone 4 (Rød) -  Valdet begynner på grensen til Sone 2 (stor sten i elven rett nedenfor svingen)og fiskes helt ned til hengebroen. Fiskeplasser: mur (Tegelen) og gressbank lengst oppe (Beite) Det fiskes  fra "Rightbank" - venstre side sett ovenfra.

Årheimsøy, Sone 6 (Gul) - En kort hengebro tar deg til Årheimsøy.  ("Leftbank", venstre side sette ovenfra). Laksefiske foregår i hovedsak fra den nederste halvdel av øya. Det kan fiskes etter laks også helt øverst på strekningen, - nedenfor hengebro over elven. Mrk mye stor sten i elvereina der.

Mørebrotet, Sone 5 (Blå) - Fiske fra hengebro og ned forbi Årheimsøy. ("Rightbank" - sentrumsside/høyreside sett ovenfra). Mest fisket fra gressbank ved stort naust midt på strekket. Kan med stor fordel fiskes helt ned. Lakseplass vis a vis Årheimsøy.

Contact
  • Navn: Dag Olav Skrivervik
  • E-post: dagolav@skrivervik.com
  • Telefon: 93050459
  • Lenke: Link to Elveguiden