Vik, Tonning og Visnes

Så er vatnet si reise frå ferskvatnet i Oppstrynsvatnet til saltvatnet i Nordfjorden over. Her består botnen av mykje leire - det er tydleg at elvevatnet tek med seg mykje masse nedover mot fjorden. 

Elveosen er i dag tydleg prega av utfylling og regulering. Den store vegmoloen på høgre side stod ferdig i 1979.

Fiskekort for Vik,Tonning og Visnes kan kjøpast på Sport1(Tel 57 87 10 62) i Stryn Sentrum. Fisket startar som i resten av elva 15. juni, men det er mogeleg å kjøpte fiskekort frå 1. juni.

Klikk her for å lese meir om hølar i elva