Lunde

Her oppe går den stille og rolege Ner-floen over i Stryneelva. Ved Soget aukar farten til vatnet før ho kastar seg kvit og skummande utfor Lundafossen. Her er vi ved starten av Stryneelva. Den renn ut i frå Nerfloen. Her er straumen så sterk at båtar på vatnet har blitt tekne og sendt ned over elva. Her oppe er elva smal og fossande. Her er det mykje historie.

Klikk for for meir info om hølar i elva