Sætre og Yttreeide

Her har elva endra seg frå den ville, skummande elva lenger oppe til å bli ein sakte glidande flod. Som ein slange "buktar" ho seg i store og tydlege meandersvingar nedover mot fjorden.

Nettopp disse store svingane gjer at mange samanliknar elva med ein slange som buktar seg nedover dalen. Grunnen til at svingane er så store er at ei elv grev på yttersving, og legg att masse på innersving. Ei rolegare elv gjer det også muleg å fiske frå båt. 

Les meir om elva og hølane på Sætre og Ytreide på Bergen Sportsfiskere sine nettsider.

For å kjøpe fiskekort kan dette gjerast ved å kontakt Bergen Sportsfiskere eller på Sport1(Tel 57 87 10 62) i Stryn Sentrum. Fisket startat som resten av elva 15. juni men det er mogeleg å kjøpte fiskekort frå 1. juni

Klikk her for å lese meir om hølar i elva