Storelva Laget & Songe Fiskelag

Storelva Laget & Songe Fiskelag

Elveeierlagets formål er å samle grunneierne i området for i samarbeid å forvalte utnyttelse og kultiveringen av fisket på lagets område. Laget skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår naturvernspørsmål o.l.

Elveeierlagets formål er å samle grunneierne i området for i samarbeid å forvalte utnyttelse og kultiveringen av fisket på lagets område. Laget skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår naturvernspørsmål o.l.

Styre
E-post
erlinghl@online.no

Erling Lilleholt
Lilleholtveien 77
4905Tvedestrand
Norge