Storelva Elveeierlag

Storelva Elveeierlag

Elveeierlagets formål er å samle grunneierne i området for i samarbeid å forvalte utnyttelse og kultiveringen av fisket på lagets område. Laget skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår naturvernspørsmål o.l.

Elveeierlagets formål er å samle grunneierne i området for i samarbeid å forvalte utnyttelse og kultiveringen av fisket på lagets område. Laget skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår naturvernspørsmål o.l.

Styre
E-post
knut.aall@nes-verk.no

c/o Knut Aall
Jacob Aalls vei 61
4934Nes Verk
Norge