Sjøørret
Elveside

Fiskekort til salg for sesongen 2024 -

Kjøp kort via Elveguiden - Finn din perfekte fiskeopplevelse!

Oppfordring at all hofisk settes ut, gjennom hele sesongen!!

Skjellprøver tas på alt laks og sjøørret. Konvolutter til skjellprøver finnes langs elva(gaphuk)

Oversikt desinfisering

Henrik Bastrup
mandag 22.mai 2023 / 20:12