Tvedestrands egen lakseelv

Storelva er en del av Vegårvassdraget. Vegårvassdraget er lakseførende fra utløpet i Sandnesfjorden i Tvedestrand kommune og totalt 35 kilometer opp til Hommelskårtjern og Hauglandsfossen ( i tillegg til sideforgreninger).

Generell beskrivelse av fisket

Sesongkort 500,-. Uke 250,- Dag 100,-

Storelva har hverken farlige parasitter eller sykdom. Har du fisket i vassdrag med smittefare, skal du desinfisere alt utstyret før du bruker det i Storelva.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. august til 30. september
Ørret: fra 1. juni til 30. september

Fiskeregler 2019

Fiskekortet gjelder på strekningen mellom Ubergsvann og Songevann.

Gjeddefiske 15. april - 31. august mellom E-18 bru v/ Ramleth og utløpet av Lundevann.
All laks, og sjøaure som tas utenom fisketid for dette, skal settes tilbake.
Sjøørret 1. juni - 30. september.
Laks 1. august - 30. september.

 

Døgnkvote:

1 laks og 2 sjøaure i perioden 1.6 (1.8) – 14.9.2018

1 laks og 1 sjøaure i perioden 15.9 – 30.9.2018

 

Kortpris:

Sessongkort kr 500,-
Ukekort kr 250,-
Dagskort kr 100,-
I tillegg kommer gebyr.

Fiskekort kjøpes her på nettet.


Redskap

En kan fiske med flue, sluk, wobler og mark på hele strekningen. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken. Bruk av levende fisk som agn er ulovlig. For å hindre spredning av Gyrodactylus salaris, skal det ikke brukes søkke eller dupp som kan fylles med vann.

Fangstrapporter gis via internett.