Tvedestrands egen lakseelv

Storelva er en del av Vegårvassdraget. Vegårvassdraget er lakseførende fra utløpet i Sandnesfjorden i Tvedestrand kommune og totalt 35 kilometer opp til Hommelskårtjern og Hauglandsfossen ( i tillegg til sideforgreninger).

Storelva 3 2020

Selve elva er delt opp i fire soner. Sone 1 har eget kort mens sone 2,3 og 4 har felles kort.

Generell beskrivelse av fisket

Sesongkort for sone 1 150.- Uke 50.-

Sesongkort for sone 2, 3, og 4 er 500,-. Uke 250,- Dag 100,-

Storelva har hverken farlige parasitter eller sykdom. Har du fisket i vassdrag med smittefare, skal du desinfisere alt utstyret før du bruker det i Storelva.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. august til 30. september
Ørret: fra 1. juni til 30. september

 

Fiskeregler 2020

 

Fiskekortene gjelder på strekningen mellom Ubergsvann og Lisanden

Gjeddefiske 15. april - 31. august mellom E-18 bru v/ Ramleth og utløpet av Lundevann.
All laks, og sjøørret som tas utenom fisketid for dette, skal settes tilbake.


Sjøørret 1. juni - 30. september.
Laks 1. august - 30. september.

 

Døgnkvote:

 2 sjøørret i perioden 1.6  – 15.8.2020

1 laks og 1 sjøørret i perioden 1.8 – 30.9.2020

 

Kortpris:

For sone 1 (Eget kort for sone 1)

Sesong kr 150.- Uke kr      50.-.

For sone 2, 3, og 4. (Samme kort for alle tre soner)

Sesongkort kr 500,-
Uke kort kr 250,-
Dag kort kr 100,-
I tillegg kommer gebyr.

Fiskekort kjøpes her på nettet.


Redskap

En kan fiske med flue, sluk, wobler og mark på hele strekningen. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken. Bruk av levende fisk som agn er ulovlig. For å hindre spredning av Gyrodactylus salaris, skal det ikke brukes søkke eller dupp som kan fylles med vann.

Fangstrapporter gis via internett.