Sørelva - HOJFF vald 1 og vald 2

Fiskeregler

 

 

Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) har fiskerettigheter i Sørelva i Etne. Sørelva er en sideelv til Etneelva. Elva kan gi fine fangster når forholdene er gode.

LINKER:

Fiskeregler for Etneelva finner du her

Slik rapporterer du fangst på Elveguiden

* Laksebørs for Etnevassdraget

* Live kamera fra Laksefella, Etne

* Vassføring i Sørelva, Etne

 

Tilleggsregler for fiske i HOJFFs vald

1. Fangstbegrensning

 • Døgnkvote er 1 laks per fisker per vald. Totalfangst per fisker for sesongen er 5 laks.
 • Døgnkvote for sjøørret ( 45 - 60 cm) er 1 sjøørret per fisker.  Totalfangst per fisker for sesongen er 3 sjøørret

2. Fiskedøgnet

 • For døgnkort er fisketiden fra kl. 18.00 til 17.00 neste dag.
 • For sesongkort er døgnet fra kl. 00.00 til 24.00. Husk fiskestopp kl. 17.00-18.00.

3. Opphør av fisket

Etne Elveeigarlag har innført årskvoter for hver sone fordelt etter andeler i elva.

 • Halve kvoten kan tas før midtsesongevaluering. Ved oppnådd fangstkvote skal fisket opphøre.
 • Et vald består av flere soner. Dersom fisket må opphøre på deler av valdet, refunderes inntil 50 prosent av kortprisen på allerede kjøpte døgnkort.
 • Opphører fisket på hele valdet, refunderes hele kortprisen på døgnkortet.
 • Det refunderes ikke noe på sesongkort.
 • Kortkjøpere informeres på e-post eller SMS dersom fisket må stoppes i noen soner.

 4. Utvidelse av sesongen

Dersom fiskesesongen utvides, er det kun tillatt å fiske ved kjøp av døgnkort. 
NB! Sesongkort er ikke gyldig etter 15. august.

Ungdomskort

Barn og unge til og med det året de fyller 19 år kan booke gratis ungdomskort. Det kan bare bookes ett kort om gangen, og ikke for mange dager framover. Dette for at flest mulig skal få muligheten til å prøve seg. Husk at fangst skal rapporteres på elveguiden.no. Har man fått null fisk, skal dette også rapporteres.

Voksne som er med, må kjøpe eget fiskekort om de skal fiske.

 

 

HOJFFs fiskeretter

HOJFFs fiskerettigheter er delt i to vald – vald 1 og vald 2. Valdskille er market med rød strek på kartet. Det er ikke sammenhengende fiske mellom alle sonene i valdene, så man bør ha med kartet for å være sikker på å fiske på sonene HOJFF leier. Øvre og nedre del i sonene er merket.

Vald 1: Sone 101, 103, 116 b og 117.

Vald 2: Sone 121, 122, 124, 135 og 139.

Når man rapporterer til elveguiden.no, skal man melde inn hvilken sone fisken er tatt i, ikke valdet.

Husk at også 0 (null)-fangst skal rapporteres før fisket starter.

Det er bevegelig fiske. Det betyr at du ikke går inn foran andre som er i elva, men starter øverst i sonen og går deg nedover. Er det fiskere bak deg skal du flytte deg videre etter maks 10 minutter.

Camping: Det er ikke lov å rigge leir i sonene. Camping må avtales med grunneier.

Beskrivelse av sonene

Sone  101 og 103
Flott fluestrekk med to fine høler. Passer også for sluk og mark.

Sone 116 b
Variert fiske. Markfiske og spinner i strykene. Fint fluestrekk i øvre del.

Sone 117
Variert fiske. Markfiske og spinner i strykene.

Sone 121
I Badehølen kan du fiske med alt.

Sone 122
Et typisk fluestrekke, men avhengig av vannstand kan du fiske med alt.

Sone 124
Inneholder flere små, men dype høler, som kan holde fisk både på god og moderat vannstand. Øverst mark og spinner. Resten, sammen med sone122, er det et langt og fint fluestrekke.

Sone 135

Fint med flue i øvre og nedre del. Markfiske, sluk og spinner i strykene i mellompartiet.

Sone 139
Strekket er relativt stilleflytende. Det er noen dype og gode «spots» som med fordel kan fiskes over. Flue og mark.

Slik finner du fram

Ta av fra hovedveien (E 134) like før brua over Sørelva ved Samkome (der hvor Sørelva møter hovedelva) og inn mot Sørbygda på Fv. 37 om du skal fiske på vald 1. Ta av til Litledalen, Fv. 36, om du skal fiske vald 2. Det er mulig å kjøre rundt ved bro i sone 139. 

Følg kartet over elva, eller se etter skilt ved veien videre oppover i dalen. Kart og fiskeregler er oppslått ved alle gapahuker. 

Parker på anvist plass - rydd og ta med alt avfall, også bokser og flasker, når du forlater fiskeplassen.

Kaster du øl- eller brusboksen i naturen, kan den havne på et jorde hvor gresset skal bli vinterfôr til kyr. Ei ku som får metallbiter i magen får en smertefull død. Så pant boksen og redd ei ku!

Om oss:

Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) er en åpen forening for jegere, fiskere og friluftsfolk i alle aldre og av begge kjønn. Foreningen ble stiftet i 1956 og har rundt 500 medlemmer. HOJFFer tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Vi har nytt foreningshus og to haglebane på Kalland, i samme område som Haugesund og Sveio skyttarlag.

HOJFF arbeider for å skape felleskap og samarbeid i arbeidet med å bedre vilt- og fiskebestander i nærmiljøet, og for å sikre allmenheten tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

Foreningen driver opplæring og kursvirksomhet for jegere, fiskere og hundeeiere, og disponerer både jakt- og fiskerettigheter. Årlig arrangeres det jegerprøvekurs med videre introjakt. 

HOJFF er organisert i forskjellige utvalg:

 • Jaktutvalget (jakt, introjakt og skyting)
 • Fiskeutvalget
 • Leirdueutvalget
 • Hundeutvalget (stående fuglehunder)
 • Barne- og ungdomsutvalget
  Som medlem i HOJFF kan du delta på aktiviteter til alle utvalgene, samt velge om du ønsker å engasjere deg i selve utvalget.

Følg oss gjerne på Facebook HER

Contact
 • Navn: Rolf Kvalevåg
 • E-post: rolf.kvalevag@haugnett.no
 • Telefon: 958 74 780
 • Lenke: Link to Elveguiden