Baltzaren

Sonen er 60 meter lang, og finnes på nordsiden av elva. Valdet har to brukbare småkulper. Ellers er det få tydelige fiskeplasser og egner seg for fiske med lang markstang. Redskapet er best på liten og mellomstor elv.

Øvre del av sonen er merket med et skilt i berget. Ovenfor dette skiltet er det forbudt å fiske på grunn av laksetrappa.

Sonen er best for fiske etter sjøaure, men en sjelden gang kan man treffe på større laks.