Kviafossen

Valdet er 160 meter langt, og ligger på sørsiden av elva og er siste sone før laksetrappa. Strekningen er også kalt ”Fossen”. Valdet er i nedre delen et langt strekk med en del grunne parti og fiskehøler. I øvre del er elva ikke lett tilgjengelig for fiske på grunn av bratt terreng med skog. I dype strøk har man store sjanser for å få grov laks. Fisket er godt i stor og liten elv. Det er ført opp ny fiskehytte våren 2014.