Kviene

Denne sonen er  730 meter og har to stenger. Den veksler annenhver dag for  brukere som er medlem / ikke medlem. Øverst på sonen er det nedre brekk-kant av Fossen før den svinger i et stryk og ned mot Kruzjov med dyp renne på din side, før du komer i Moahølen. Her er første hytte plassert opp og bak på kanten med god oversikt. Elva fortsetter med fine stryk og gode standplasser som bukter seg i s-form før den ender nederst i Hammerhølen. Hammerhølen er godt kjent for en god standplass og mange storfangster. Tidleg i sesongen ved ekstra stor elv er sonen krevende, men kjempefin når den synker litt ned.

Adkomst

Det er utført mye dugnad de siste årene med to fine fiskehytter og god adkomst for utøving av fiske.