Sone 3 Åbrekk

Valdet er privateid og har en strekning på 100 meter.