Sone 3 Hjelle

Hjelle er registrert for fellesfiske og har en strekning på 3100 meter.