Sone 3 Bjørlo

Bjørlo er den lengste sonen i Eidselva, 3520 meter. Valdet ligger på sørsiden av elva. Den lange strekningen sonen spenner seg over, gjør at er det god plass til alle fiskerne. Elva er variert, med alt fra store dype områder til harde stryk. Når det gjelder naturopplevelser har Bjørlo mye å by på.

Bjørlo er en av de mest populære sonene i Eidselva, og det er ofte stor etterspørsel etter kort. Valdet er en god laksesone, men er også svært god når det gjelder sjøaurefiske.

NB! Fiskereglane for sesongen 2024 blir vedtatt på årsmøtet i Hornindalsvassdraget forvaltningslag, 21.mars. Fiskereglane 2024 blir publisert på Elveguiden etter årsmøtet.

Forvaltningskort er tilgjengelig etter årsmøtet, 21.mars.

Bjørlo er elva si lengste sone, ca. 3,6 km lang på sørsida av elva. Bjørlo er ei variert sone, og store deler av sona går gjennom skog. Sona har både små og store hølar.  Den lange strekningen sona strekker seg over, gjer at er det god plass til alle fiskarar. Elva er variert, med alt frå store djupe område til harde stryk. Når det gjeld naturopplevingar har sone Bjørlo mykje å by på.
Bjørlo er ein av dei mest populære sonene i Eidselva. Valdet er en god laksesone, men er også svært god når det gjelder sjøaurefiske.

 

Husk fangstrapportering av all fangst, også nullfangst! Se hvordan her 👇

Fiske kjøpt via Elveguiden må rapporteres "knyttet til fiskekort" ved fangstrapportering i Eidselva/ Hornindalsvassdraget. 

Contact
  • Navn: Cecilie Bjørlo/Eirik Berg
  • E-post: cbjorlo@hotmail.com og eirik_junior@yahoo.no
  • Telefon: 906 62 156/999 82 134
  • Lenke: Link to Elveguiden