Sone 3 Nordnes

Valdet er et privateid vald med et strekk på 300 meter.