Fiskeplass 15. OSEN

Fiskeplassen ligger på nordsiden av elven og vest for nærliggende bru.

*