Fiskeplass 11. VASSVEIEN

Fiskeplassen ligger nært enden av Norsvegen, øst for nærliggende gårdsbruk.