Laks

Årets gytefisktelling 

  • Totalt 988 laks
  • 194 smålaks 1-3 kg
  • 589 mellomlaks 3-7 kg
  • 214 storlaks 7 kg og oppover 😉
  • 488 Sjøaurer

Eller ser fangstbildet slik ut:

  • Det ble i 2021 fisket 2014 kg laks fordelt på 400stk. Gjennomsnitt = 5kg
  • 14% CR
  • Avlivet er 85,7% av 400 = 342 stk
  • Gytefisktelling 988 stk
  • Totalt 988 + 342 som gir et fangstuttak på oppvandret laks på ca 26% 😉

 

NINA kartlegger forekomsten av pukkellaks. Pukkellaksen er en fremmed art som
er uønsket, og all pukkellaks som fanges, skal avlives

 

Hva skal du gjøre når du får en pukkellaks:
· Fisken avlives
· Fangsten av pukkellaks i elver rapporteres i de samme systemene som for laks,
sjøørret og sjørøye
(laksebørser og andre rapporteringssystem på nett o.l.).
· Ta gjerne en skjellprøve av pukkellaksen
Skjellprøvene av pukkellaksen kan leveres inn via skjellprøveprogrammet for laks og
sjøørret som pågår i vassdraget
, eller sendes direkte til: NINA, Norsk institutt for
naturforskning v/ Gunnel Østborg, Postboks 5685 Torgarden 7485 Trondheim

 

Elveside
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Årdalselva i 2020
4,87
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
513
Totalt antall fisk fisket
110
Laks 7kg og over
144
Laks under 3kg

Fangstrapportering kan du gjøre enkelt HER

 

Ellers kan man laste ned Elveguiden APP til Iphone & Android for enda enklere rapportering !

Elveside

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Den 24/11 ble nye fiskeregler for Namsenvassdraget sesongen 2022 fremstemt på RS-møte. Les mere her.  

NamsenvassdragetSportsfiske

Fra andre medier