Smittahølen

Som reglementet i Årdalselva tilsier, skal all hunnfisk gjennutsettes fra 1.August.

Er man i tvil om kjønn, skal fisken slippes tilbake.

Elveguiden blir vår leverandør av kortsalg & fangstrapportering i 2019.

Alle som skal fiske i Årdalslelva må inn å registrere sin bruker.

Bestandsundersøkelser

Hjelp oss å registrere fettfinneklippet laks - et forskningsprosjekt i Årdalsprosjektet. Rapporterte fettfinneklippet laks er med i en konkurranse, ...

Inspirasjon

Fiskekortsalget starter 1. mai kl 0900.

Fangst- statistikk i Årdalselva i 2018