Slik er fisket i elva vår

Fiskerkort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Årdalselva i 2019
5,81
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
343
Totalt antall fisk fisket
112
Laks 7kg og over
49
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Er ditt forvaltningslag i ferd med å opprette en driftsplan, eller oppdatere den eksisterende? Da kan dette være nyttig lesestoff. En god handlingsplan legger grunnlaget for vellykket lokal forvaltning. Med dette i tankene har vi i samråd med forskere, feltbiologer og lokale elveforvaltere utarbeidet en anbefaling til innhold i driftsplanens handlingsplan. Forslagene som presenteres oppfyller samlet sett lovkravene, gir godt kunnskapsgrunnlag for viktige beslutninger i den daglige driften av vassdraget.

Mal for tiltak i elv/Bestandsundersøkelser

Skjellprøver gir svært mye informasjon med liten arbeidsmengde. Prøvene er også viktige selv om de ikke umiddelbart analyseres. Prøvematerialet danner et arkiv over fiskens historie. Dette kan vise seg å bli viktig opp mot endringer i fremtiden, for eksempel genetisk forurensning av oppdrettslaks eller forandringer i livssyklus.

Mal for tiltak i elv/Bestandsundersøkelser

Fra andre medier