Bøen

Fiskekort legges ut for salg 1.Mai kl 09:00

Starter 50 meter ovenfor riksvegbroa. Fisket skjer på Nordsiden av elva. 

Strekket egner seg godt for alle redskaper. En gapahuk er oppsatt til disposisjon. Bøen strekker seg til enden av "langhølen" , da er man 400 meter fra tidevannet. Så gode muligheter for nygått laks !

Bøen har varierte høler & stryk, noe som gjør det egnet like godt for fluefiske som sluk og wobbler. 

Det er 3 sessongkort utenom de 4 som ligger på nett.

 

Contact