Om Fisket Årdalselva

Årdalselva - også kaldt Storåna - er en perle av en lakseelv. Naturskjønne omgivelser og varierende elv gjør at laksefisket blir spennende og flott. 

 

Dette er en av de veldig gode fiskeplassene, og egner seg spesielt godt for fluefiske.
Generell beskrivelse av fisket

Årdal Elveeigarlag selger ikke fiske på vegne av rettighetshaverne (medlemmene i laget). De fleste rettighetshaverne har valgt å selge sin fiskerett på åremål, andre selger fiskekort, døgnkort. Alle tilgjgengelige fiskekort blir lagt ut for salg på denne nettsiden. Dette gjelder per 2019 fiskekort i tre soner. 

Årdalselva er ei veldig fin flueelv, men har også høler hvor et godt fiske med mark og sluk er effektivt. 

Årdalselva har en svært redusert sjøørretbestand så styret har besluttet at all sjøørret er totalfredet og må gjenutsettes skånsomt.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 20. mai til 31. august

Midtsesongevaluering

Fra 1. juli - 17:45 til 3. juli - 17:45

Fiskeregler Videreføres fra 2019 da covid-19 har gjort årsmøte vanskelig å gjennomføre.

Fiskeregler 2020 blir da slik:

 1. Fisket starter 20.mai – 31.august med fredning mandager.
 2. Døgnkvote på 1stk laks pr døgn
 3. Minstemål 35 cm.
 4. Utsettingsplikt av all hunnlaks i august.
 5. Det er ikke tillat med spinner  eller kunstig mark i vassdraget. 
 6. Det er bare tillatt med 1 stk treblekrok på wobblere.
 7. Devonspinnere er tillatt 
 8. Sjøauren er totalfredet i vassdraget.
 9. Elva er lokalt forvaltet og pliktig organisert og det kan komme endringer i fiskeregler gjennom sesongen. Spesielt gjelder dette for midtsesongevalueringen i begynnelsen av juli. Følg med på vår hjemmeside, på vår facebookside og på jungeltelegrafen for endringer.
 10. Start alltid fiske ovenfor fiskere som allerede er i hølen!! Respekter gjeldende sone/grenser og dyrka mark. Bruk stiene og ta med rester av sen, engangsgriller og annet søppel.
 11. Ved fangst av fettfinneklipt fisk er det ønskelig at laksen blir scannet. Dette pga forskningsprosjekt. Døgnkvoten belastes ikke dersom laksen er fettfinneklippet. Se eget oppslag på infotavler/hjemmeside vedr scanning.
 12. Alle skal før de starter fisket desinfisere fiskeutstyret sitt. Dette ordnes på den lokale bensinstasjonen jfr eget oppslag på infotavler.
 13. Det vil også i 2021 være C&R premiering samt premiering ved rapportering av fettfinneklippet fisk.
 14. Pukkellaks og regnbuørret skal også rapporteres

Det er fiskerens plikt å til en hver tid holde seg oppdatert på gjeldende fiskeregler og brudd på disse reglene vil føre til bortvisning. Spørsmål vedrørende disse regler eller andre ting kan rettes til Årdal Elveeigerlag.

Midtsesongevaluering

Midtsesongsevaluering foregår ved at NORCE teller laks i elva (dykking). Forskningsfirmaet NORCE foretar en grovtelling av laks i elva i slutten av juni/ begynnelsen av juli. Dette er et verktøy for å evaluere hvor bra/dårlig innsiget er. Med dette verktøyet kan Årdal Elveeigarlag iverksette eventuelle tiltak.

Ved for dårlige resultat av tellingen kan ÅE endre på fiskereglene fortløpende. Dette vil bli annonser på denne nettsiden.