Om Fisket Årdalselva

Årdalselva - også kaldt Storåna - er en perle av en lakseelv. Naturskjønne omgivelser og varierende elv gjør at laksefisket blir spennende og flott. 

 

Dette er en av de veldig gode fiskeplassene, og egner seg spesielt godt for fluefiske.
Generell beskrivelse av fisket

Årdal Elveeigarlag selger ikke fiske på vegne av rettighetshaverne (medlemmene i laget). De fleste rettighetshaverne har valgt å selge sin fiskerett på åremål, andre selger fiskekort, døgnkort. Alle tilgjgengelige fiskekort blir lagt ut for salg på denne nettsiden. Dette gjelder per 2019 fiskekort i tre soner. 

Årdalselva er ei veldig fin flueelv, men har også høler hvor et godt fiske med mark og sluk er effektivt. 

Årdalselva har en svært redusert sjøørretbestand så styret har besluttet at all sjøørret er totalfredet og må gjenutsettes skånsomt.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 20. mai til 31. august

Midtsesongevaluering

Endring Fiskeregler pr 14.06.22 se punkt 11 ang fettfinneklippt fisk. Denne vil fra 14.06.22 telle med på døgnkvote.

Fiskeregler 2023 blir da slik:

 1. Fisket starter 20.mai – 31.august med fredning mandager.
 2. Døgnkvote på 1stk laks pr døgn i 2023. Følg med for evt endringer ifm midtsesongevaluering
 3. Minstemål 35 cm.
 4. Utsettingsplikt av all hunnlaks i august.
 5. Det er ikke tillat med spinner  eller kunstig mark i vassdraget. 
 6. Det er bare tillatt med 1 stk treblekrok på wobblere.
 7. Devonspinnere er tillatt 
 8. Sjøauren er totalfredet i vassdraget.
 9. Elva er lokalt forvaltet og pliktig organisert og det kan komme endringer i fiskeregler gjennom sesongen. Spesielt gjelder dette for midtsesongevalueringen i begynnelsen av juli. Følg med på vår hjemmeside, på vår facebookside og på jungeltelegrafen for endringer.
 10. Start alltid fiske ovenfor fiskere som allerede er i hølen!! Respekter gjeldende sone/grenser og dyrka mark. Bruk stiene og ta med rester av sen, engangsgriller og annet søppel.
 11. Ved fangst av fettfinneklipt fisk er det ønskelig at laksen blir scannet. Dette pga forskningsprosjekt. Se eget oppslag på infotavler/hjemmeside vedr scanning. Fom 14.06.22 teller fettfinneklipt fisk på døgnkvoten men det er fortsatt mulig og markere den som fettfinneklipt ved registering.
 12. Alle skal før de starter fisket desinfisere fiskeutstyret sitt. Dette ordnes på desinfiseringstasjonen på Tjentland. Se kart
 13. Pukkellaks og regnbuørret skal også rapporteres
 14. Alle kort er personlige, og evt videresalg skal avklares med grunneier/elveguiden. Det skal være rett navn på kortet. Den som faktisk fisker er ansvarlig for at dette stemmer. 

Det er fiskerens plikt å til en hver tid holde seg oppdatert på gjeldende fiskeregler og brudd på disse reglene vil føre til bortvisning. Spørsmål vedrørende disse regler eller andre ting kan rettes til Årdal Elveeigerlag.

Midtsesongevaluering

Midtsesongsevaluering foregår ved at NORCE teller laks i elva (dykking). Forskningsfirmaet NORCE foretar en grovtelling av laks i elva i slutten av juni/ begynnelsen av juli. Dette er et verktøy for å evaluere hvor bra/dårlig innsiget er. Med dette verktøyet kan Årdal Elveeigarlag iverksette eventuelle tiltak.

Ved for dårlige resultat av tellingen kan ÅE endre på fiskereglene fortløpende. Dette vil bli annonser på denne nettsiden.