Laks

Gytefisktelling 2021

Årets gytefisktelling er klar. Her finner du tallene.

   

  EirikNorland
  søndag 21.november 2021 / 08:16

  Årets gytefisktelling 

  • Totalt 988 laks
  • 194 smålaks 1-3 kg
  • 589 mellomlaks 3-7 kg
  • 214 storlaks 7 kg og oppover 😉
  • 488 Sjøaurer

  Eller ser fangstbildet slik ut:

  • Det ble i 2021 fisket 2014 kg laks fordelt på 400stk. Gjennomsnitt = 5kg
  • 14% CR
  • Avlivet er 85,7% av 400 = 342 stk
  • Gytefisktelling 988 stk
  • Totalt 988 + 342 som gir et fangstuttak på oppvandret laks på ca 26% 😉