Rogalands perle

Årdalselva - også kaldt Storåna - er en perle av en lakseelv. Naturskjønne omgivelser og varierende elv gjør at laksefisket blir spennende og flott. 

 

Les mer

Årdalselva - Storåna

Årdalselva ligger i Årdal i Hjelmeland Kommune i Ryfylke og renner ut i Årdalsfjorden. Elva blir lokalt også kalt «Storåna». Elven har to hovedløp, Tussa og Storåna. Tussa renner ut sørlig retning for Austre Skute fjellet, til Øvre Tysdalsvatnet  hvorfra kort elv til Bergaland, der den møter Storåna. Storåna kommer fra grensetraktene mot Bykle og løper med en sørvestlig, senere vestlig retning til Tveit. 

Vassdraget har en laks-, og sjøaureførende strekning på 30km. Av disse er 15km strekning fra elvosen ved Svadberg og til Dypingen rett ovenfor Nes og om lag 15km som utgjør Bjørg og inn til og med Tysså i Trodla Tysdal.

Årdalselva renner som en hovedpulsåre gjennom hele bygda Årdal. Det ligger vei langs stort sett hele elva som gjør at det er god tilkomst for fiske og friluftsliv. Bort i mot hele den anadrome delen av elva renner gjennom en blanding av dyrka mark og beite. 

Årdalselva renner gjennom en relativt flat, slakt hellende dalbunn. Vannføring er da størst i yttersvingene og elva graver høler. Eksempel på slike høler er Kvalahøl, Krokhøl og Leirbergshølen. Vannføringen i elva er styrt av varierende nedbørsmengder og eventuelt smeltevann på våren. Elva er derfor omtalt som en flomelv.

Kultivering

Regulanten, Lyse Produksjon, har et årlig utsettingspålegg på 11.500 smolt. Det er stamfiske på høsten hvor vi ved hjelp av håv og lykter får tak i den stamfisken vi trenger. Denne strykes og rognen blir utklekt i klekkeriet. Vi rognplanter i løpet av vinteren. 

Laksefiske i flott natur - Årdalselva er en perle i Rogaland.
Laksefiske i flott natur - Årdalselva er en perle i Rogaland.