fiskeregler
Elveside/Fiskeregler

Endring av fiskeregler 14.06.22

Nye fiskeregler vedtatt 14.06.22

OysteinValheim
tirsdag 14.juni 2022 / 22:02

Med bakgrunn i fangststatistikk samt at hovedprosjektet med PIT merking av fisk er avsluttet, har styret i elveeigarlaget besluttet at fra 14.06.22 vil fettfinneklipt fisk telle med på døgnkvoten. 

Det er fortsatt ønskelig at fisken blir (om den blir tatt opp) scannet. Det er scanner tilgjengelig på Svadberg. 

Alternativt kan PIT merket fjernes fra buken og legges ved skjellprøven.

Fettfinneklipt fisk skal fortsatt registreres som før.