Fettfinneklippet laks rapporteres

Hjelp oss å registrere fettfinneklippet laks - et forskningsprosjekt i Årdalsprosjektet. Rapporterte fettfinneklippet laks er med i en konkurranse, og teller ikke på døgnkvoten.

Paal
torsdag 28.mars 2019 / 15:15

Sjekk om laksen mangler fettfinne

I Årdalselva vil det av og til bli fanget laks som mangler fettfinnen. Fettfinnen er den lille, bløte finnen som sitter bakerst på ryggsiden, nær sporden. Avklippet fettfinne viser at laksen har opprinnelse fra et settefiskanlegg. Den har blitt merket og satt ut da den var på smoltstadiet. En del av den fettfinneklippete laksen vil også bære med seg et elektronisk merke ("PIT"-merke). PIT-merket er en ca. 2 cm lang "sylinder" som ligger inne i fisken, i bukhulen. Når en laks som er PIT-merket returnerer til elven etter opphold i havet, kan merket bli detektert av antenner som er lagt ut i elven, eller det kan bli registrert vha. en skanner hvis laksen blir fanget.

Bildet viser en fettfinneklippet laks. Rapporter som fettfinneklippet på laksebørsen, og denne teller ikke på fangstkvoten.
Bildet viser en fettfinneklippet laks. Rapporter som fettfinneklippet på laksebørsen, og denne teller ikke på fangstkvoten.

Merket laks inngår i forskningsprosjekt

Lyse Produksjon as er regulant i Årdalsvassdraget. De har pålegg fra myndighetene om bl.a. utsetting av laksesmolt. Fettfinneklippet og PIT-merket smolt fra settefiskanlegget i Årdal inngår i forsøk som undersøker generell sjøoverlevelse hos utsatt smolt. I tillegg undersøkes effekten av evt. lakseluspåslag på smoltens overlevelse i sjøen/havet. Dette gjøres ved at halvparten av den PIT-merkete smolten fôres med Slice-fôr før utsetting i sjø. Slice-fôring gjør at lakselus ikke overlever på smolten i en periode etter utsetting. Hvis det er mye lakselus i sjøområdene der smolten settes ut, vil det da kunne være forskjell i overlevelsen mellom smoltgrupper, avhengig av om de har fått eller ikke har fått Slice. Forsøkene i Årdalselva er et samarbeid mellom Årdal elveeigarlag, Lyse Produksjon as og NORCE LFI. Lignende forsøk foregår i flere andre vassdrag i Norge, herunder Årøyelva, Vosso, Modalselva, Eidfjordvassdraget, Suldalslågen, Skiensvassdraget og Drammenselva. Det er dermed svært viktig å få registrert all fettfinneklippet laks, -også de som ikke har i seg et PIT-merke.

Bildet viser hvordan et PIT-merke ser ut. Ca 2 cm lang.
Bildet viser hvordan et PIT-merke ser ut. Ca 2 cm lang.

Registrering av merket laks

Hvis man har fått en laks som er fettfinneklippet, skrives dette inn i fangstrapporten sammen med de andre opplysningene. Det tas også skjellprøve på vanlig måte. Siden en fettfinneklippet laks også kan inneholde et PIT-merke, skal den skannes vha. en håndholdt skanner. Årdal elveeigarlag legger ut egen informasjon om tilgjengelighet og bruk av skannere. Skanneren føres langs fiskens bukside, og vil registrere om fisken eventuelt har et PIT-merke. Hvis en fettfinneklippet laks sløyes før den har vært skannet, er det viktig at bukhule og innvoller kontrolleres. Hvis et PIT-merke blir funnet, må det tas vare på for senere skanning. Det kan evt. legges i skjellkonvolutten. Fettfinneklippete lakser som registreres, regnes ikke med på fiskerens døgnkvote på antall laks som kan fiskes. De kan derfor beholdes i tillegg til andre laks fiskeren måtte få.

Konkurranse

De som registrerer fettfinneklippete lakser deltar også i trekning av en premie etter fiskesesongen.Premien blir levert av Lyse.

Dusør for PIT-merke som sendes inn

Har du fanget en fettfinneklippet laks? Denne skal avlives, og vi ønsker at du undersøker om den har et PIT-merke i buken. PIT-merket ligger løst i bukhulen. Hvis du finner et merke legges dette ved i skjellprøvekonvolutten. Hvis du har skrevet navn og adresse på konvolutten vil du motta kr 100,- per merke du rapporterer inn.