Sandhølen på Tjentland en deilig Juni dag
Elveside

Takk for i år !

EirikNorland
Fredag 02.august 2019 / 08:52

Nok en sessong er over & det ble en middels sessong i Årdal. Med total fangst på 2 ton. Allikevel er det all grunn til optimisme når man ser på rapportene fra gytefisktellingen.

Det ble talt godt med gytefisk, kanskje ekstra gledelig å se de enorme mengdene med sjøørret som var på gyteområdene.

Gytefisktelling i Årdalselva ble 750 laks, fordelt på 124 smålaks, 432 mellomlaks og 194 storlaks. Av disse var 32 fettfinneklippet. I tillegg ble det talt 642 sjøaure og 14 oppdrettslaks

Vi ser allerede frem mot 2020. Godt nytt fiskeår !