Detsikaberget

Ved sommervannføring er hovedplassen rundt Detsikaberget. Her er det en flott dyp rand som starter på øversiden av berget og går nedover.  Ved større vannføring blir det gode strømforhold langs hele strekket som da fiskes helt ned mot brekket.

Detsikaberget - foto: Vidar Hoel
Detsikaberget - foto: Vidar Hoel

18 kg`s laks tatt i Detsika av David Callaway, etter en hard fight ble laksen håvet i Sorrisniva, stakere var Jann Heitmann og Olaf Haldorsen- foto Jann Heitmann
18 kg`s laks tatt i Detsika av David Callaway, etter en hard fight ble laksen håvet i Sorrisniva, stakere var Jann Heitmann og Olaf Haldorsen- foto Jann Heitmann