Norske Lakseelvers overordnede mål med Velg Villaksen er å sette villaksen på agendaen i forkant av årets stortingsvalg. 

Norske Lakseelver/Politikk

Hva gjør du egentlig når det oppdages syk fisk i elva? Eller hvis det plutselig kommer flere meldinger om fangst av oppdrettslaks? Her viser vi to gode eksempler på god lokal forvaltning. 

Trusler

Fra andre medier

Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver! 

Trusler

Her finner du en liten film om kraftverk og laks. Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken.

Pukkellaks

I Troms og Finnmark er problemet med pukkellaks massivt, og problemet sprer seg stadig lengre sørover i landet. Vær obs på at denne arten er svartelistet og må tas ut av elvene!

Trusler/Pukkellaks

Mandag 16.august 2021 startet denne gjengen en storskala utprøving av klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, også kjent som «gyro», i elva Driva.

Trusler/Gyro
Sportsfiske

Rekruttering av nye sportsfiskere til elvene er en prioritert arbeidsoppgave for Norske Lakseelver. Dette er fremtidens fiskeforvaltere! Her er en...