Bestandsundersøkelser, Fakta, Gjenutsetting, Gytebestand
Arbeidsområder, Fakta, Gytebestand, Sportsfiske
Arbeidsområder, Biologisk mangfold, Fakta, Laksevassdrag, Meninger
Arbeidsområder, Fakta, Politikk, Rømming, Statistikk

Gaula

Eidselva live feed

31. Mai 2019 kl12:15 7 laksar fyller skjermen

Betal fiskeravgiften på nett
inatur