Fangst sjølaksefiske Kongsfjorden

Fisketidsreguleringene fra 2021-26 rammer både sjølaksefisker og elvefisker. Det er nødvendig om vi skal ta vare på utsatte laksebestander. FrP har foreslått å utsette innstrammingene i sjølaksefisket, men ikke i elvene. Det må ikke få flertall.

Forvaltning/Fisketider

Også i 2021 vil det trolig bli en god del avbestillinger på laksefiske på grunn av koronarestriksjoner på innreise. Dette laksefisket kan du finne her. Oversikten oppdateres nå fortløpende framover gjennom sesongen.

Sportsfiske/Fiskekort
Trusler

Her finner du en liten film om kraftverk og laks. Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken.

Rømt oppdrettslaks fra Årøyelva oktober 2019

Genetisk påvirkning på villaks har bare én kilde. Rømt oppdrettslaks. Derfor er det skremmende at Fiskeridirektoratets rømningsstatistikk for 2020 viser store unøyaktigheter og kraftig underrapportering.

Trusler/Rømming
Kongsfjordlaks

Det viktigste i de nye fisketidsreguleringene for sjø og elv, er trolig at krokgarna forsvinner i Finnmark.

Sportsfiske/Inspirasjon

Fra andre medier

Gytemoden rømt oppdrettslaks
Trusler

Når forurenser ikke tar ansvar og politikerne ikke stiller krav, taper naturen. Fellesskapet sitter igjen med regningen.

En av våre kjære og mye brukte medlemsfordeler er egen nettside for din elv. Styret i NL har nå vedtatt at etablering av nettside skal være gratis for alle medlemmene. 

Norske Lakseelver
Laksefiske i Ranaelva
Trusler

En gladmelding på fredag 11/12. Mattilsynet har nå friskmeldt Ranelva og Tverråga for parasitten Gyrodactylus salaris.