Bakevjen podcast.jpg

Bjørnar og Ørjan prøver med diskusjon, digresjon og kanskje litt fakta lose folk gjennom fiskens og fiskerens liv. I denne episoden gjester NLs egen Sigurd Hytterød podden med sin spisskompetanse på Gyro.

Norske Lakseelver/Gyro

Også i 2021 vil det trolig bli en god del avbestillinger på laksefiske på grunn av koronarestriksjoner på innreise. Dette laksefisket kan du finne her. Oversikten oppdateres nå fortløpende framover gjennom sesongen.

Sportsfiske/Fiskekort

Første juni er startskuddet for laksefiske i de aller fleste norske lakseelvene. 80 000 sportsfiskere venter utålmodig, selv om noen har «tjuvstarta» i elver som Bjøra og Numedalslågen.

Sportsfiske/Inspirasjon
Fangst sjølaksefiske Kongsfjorden

Stortingets håndtering av sjølaksefiskereguleringene viser med tydelighet hva som kan gå galt når politikerne overstyrer en faglig begrunnet villaksforvaltning.

Forvaltning/Fangst

Genetisk påvirkning på villaks har bare én kilde. Rømt oppdrettslaks. Derfor er det skremmende at Fiskeridirektoratets rømningsstatistikk for 2020 viser store unøyaktigheter og kraftig underrapportering.

Trusler/Rømming

Fra andre medier

21. June 2021

Salmotrack i Nature

Fustavassdraget

Bli med på Villaksens Dag i Fusta! Her har du muligheten til å låne fiskeutstyr...

Målselva

Camp Villaks i Målselv er fullbokket 2021.

Sandfjordelva (Båtsfjord)

Ledige plasser på camp villaks for ungdom 14-18 år! 

Suldalslågen

Årets camp villaks i Suldalslågen er fullbooket.

Numedalslågen

Ledige plasser for ungdom 14-18 år på Camp Villaks på Brufoss!

Mandalselva

Camp Villaks i Mandalselva 2021 er fullbokket.

Namsenvassdraget

Camp Villaks i Namsen 2021 er fullbokket.

Her finner du en liten film om kraftverk og laks. Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken.

Trusler/Vannkraft
Gytemoden rømt oppdrettslaks

Når forurenser ikke tar ansvar og politikerne ikke stiller krav, taper naturen. Fellesskapet sitter igjen med regningen.

Trusler/Genetikk