I Troms og Finnmark er problemet med pukkellaks massivt, og problemet sprer seg stadig lengre sørover i landet. Vær obs på at denne arten er svartelistet og må tas ut av elvene!

Trusler/Pukkellaks

Hva gjør du egentlig når det oppdages syk fisk i elva? Eller hvis det plutselig kommer flere meldinger om fangst av oppdrettslaks? Her viser vi to gode eksempler på god lokal forvaltning. 

Trusler

Rekruttering av nye sportsfiskere til elvene er en prioritert arbeidsoppgave for Norske Lakseelver. Dette er fremtidens fiskeforvaltere! Her er en oversikt over elver som tilbyr egne priser og opplegg for laksefiske for ungdom.

Sportsfiske/Ungdom

Bjørnar og Ørjan prøver med diskusjon, digresjon og kanskje litt fakta lose folk gjennom fiskens og fiskerens liv. I denne episoden gjester NLs egen Sigurd Hytterød podden med sin spisskompetanse på Gyro.

Norske Lakseelver/Gyro

Fra andre medier

Numedalslågen

Camp Villaks på Brufoss er fullbokket.

Mandalselva

Camp Villaks i Mandalselva 2021 er fullbokket.

Lysakerelva

Velkommen til Villaksens dag i Lysakerelva! Skikkelig urbant, sier du? Ja, men her er det...

Namsenvassdraget

Camp Villaks i Namsen 2021 er fullbokket.

Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver!

Målselv_2020_camp villaks_fangst
Sportsfiske

Også i 2021 vil det trolig bli en god del avbestillinger på laksefiske på grunn av koronarestriksjoner på innreise. Dette...

Første juni er startskuddet for laksefiske i de aller fleste norske lakseelvene. 80 000 sportsfiskere venter utålmodig, selv om noen har «tjuvstarta» i elver som Bjøra og Numedalslågen.

Sportsfiske/Inspirasjon
Fangst sjølaksefiske Kongsfjorden
Forvaltning

Stortingets håndtering av sjølaksefiskereguleringene viser med tydelighet hva som kan gå galt når politikerne overstyrer en faglig begrunnet villaksforvaltning.