I august gjennomførte Norsk institutt for vannforskning (NIVA) sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet i Oslo og Trondheim en storskala utprøving av klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris («gyro») i elva Driva på oppdrag fra Miljødirektoratet. Forsøket med klor var vellykket, til tross for utfordrende forhold med nedbørsperioder og høy vannføring.

Forvaltning/Gyro

Norske Lakseelvers overordnede mål med Velg Villaksen er å sette villaksen på agendaen i forkant av årets stortingsvalg. 

Norske Lakseelver/Politikk

Hva gjør du egentlig når det oppdages syk fisk i elva? Eller hvis det plutselig kommer flere meldinger om fangst av oppdrettslaks? Her viser vi to gode eksempler på god lokal forvaltning. 

Trusler

Fra andre medier

Hold Norge Rent inviterer til nasjonal ryddedugnad 11. - 19. september. Norske Lakseelver oppfordrer alle...

NL inviterer alle forvaltningslag i Vestland fylke til regionmøte. I forkant av årets møte inviterer vi...

Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver! 

Trusler

Her finner du en liten film om kraftverk og laks. Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken.

Pukkellaks

I Troms og Finnmark er problemet med pukkellaks massivt, og problemet sprer seg stadig lengre sørover i landet. Vær obs på at denne arten er svartelistet og må tas ut av elvene!

Trusler/Pukkellaks

Mandag 16.august 2021 startet denne gjengen en storskala utprøving av klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, også kjent som «gyro», i elva Driva.

Trusler/Gyro
Sportsfiske

Rekruttering av nye sportsfiskere til elvene er en prioritert arbeidsoppgave for Norske Lakseelver. Dette er fremtidens fiskeforvaltere! Her er en...