Namsen_ fangst_laks_Hans Kristian Krogh-Hanssen_DSC8743.jpg

Rødlistenotering, svake fangster og en oppdrettsindustri som gjør brutale innhogg i utvandrende laksesmolt. Løsningene finnes – politikerne må bare tørre å ta dem i bruk.

Trusler/Lakselus

I dag legger VRL fram statusrapporten for villaksen. Fortsatt er rømt oppdrettslaks og lakselus de største truslene. Spesielt ille er situasjonen i Vest- og Midt-Norge. Situasjonen har ikke blitt bedre, til tross for flere tiltak.

Hva om vi utformet en politikk som ga oppdrettsindustrien vekst, fjernet påvirkningen på vill laksefisk og kickstartet et nytt industrielt eventyr?  

Oppdrett

Tirsdag 28/9 ble det arrangert en markering mot dumping av gruveavfall i Repparfjord og Førdefjorden på Salt-scene i Oslo. Norske Lakseelver var en av flere appelanter som påpekte at den nye regjeringen må stoppe planene. Her er vår appell.

Trusler/Gruvedrift

Fra andre medier

Vi inviterer alle forvaltningslag i lakse- og sjøørretvassdrag i Østlandsregionen til Landbrukets Hus i Oslo...

Trusler

Her finner du en liten film om kraftverk og laks. Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken.