Audnaelva Fiskerettseierforening har gjennomført midtsesongevaluering basert på rapporterte fangster pr 25.07.19.  Dette er en årlig prosedyre ...

Det er oppdaget en mystisk sykdom på mange laks i Enningsdalselva og Sandvikselva.

Velkommen til Sportsfiske i Audna 2019

Her finner du en oversikt over tilgjengelig forskingsinformasjon om Audnaelva.

Fangst- statistikk i Audna i 2018