35
km lakseførende strekk
2 012
Silikatanlegg i Spillingsbekken
1 985
Første året Audna ble fullkalket