Audna

Flott flueelv

Med stryk og stille partier

Audna var i 1985 den første av Sørlandselvene som ble fullkalket og fikk reetablert laksebestanden. Vassdraget var tidligere kraftig påvirket av forsuring, og den opprinnelige bestanden av laks betraktes som utdødd på 1970-tallet.

Les mer

Audna byr på varierte fiskemuligheter fra sjøen og de 35 km opp t.o.m. Ytre Øydnevann der laksens ferd ender. I tillegg til laksefiske kan elva by på fiske etter brunørret. Et vanlig godt år blir det tatt opptil 2,5 tonn laks og sjøaure i elva. 

Audna er en rolig elv fra munningen og opp til Melhusfossen. Her er det privat grunneierfiske fra den ene siden og mulighet for å kjøpe kort på andre siden. Dette er betraktet som den beste fiskeplassen i Audna av mange, men ovenfor finner du flere lange og rolige strekker brutt av enkelte fosser. Med andre ord en godt egnet flueelv. Det er mye smålaks her, men det hender noen lurer lurer en rugg. Laksen er ofte lang og slank.

Audna er 55 kilometer lang, og har sin kilde i Grindheimsvatnet 114 moh. Nedbørfeltet er på 450 km² og middelvannføringen er 20 m³/s, men det er tidvis over 100 m³/s vannføring ved flom. De mange vannene i elva har en flomdempende effekt.

Audna er kun regulert via sideelva Trylandselva. Audna var opprinnelig et meget godt laksevassdrag, og på slutten av 1800-tallet ble det i enkelte år tatt fangster på mer enn seks tonn.  Elva var landets første til å få et kalkingsprogram og i dag anvendes en kombinasjon av innsjø- og dosererkalking. Kalking med to doseringsanlegg i hovedelva (Stedjan og Tryland) startet i 1985. Ytre Øydnavatn ble kalket opp samme år. Det kalkes hvert år i flere innsjøer og bekker i vassdraget. Et silikatanlegg ble startet opp i Spillingsbekken i mai 2012.