Audna

Audna
Flott flueelv
Med stryk og stille partier
Audna var i 1985 den første av Sørlandselvene som ble fullkalket og fikk reetablert laksebestanden. Vassdraget var tidligere kraftig påvirket av ...