Sone 4 - Melhusfossen

En av de mest populære sonene i elva.

Nattestengt:

Fra sesong 2021 er sone 4 nattestengt mellom kl.23.00 og kl.04.00 gjennom hele sesongen. Det vil si at døgnkort i sone 4 Melhusfossen vil gjelde fra kl.04.00 til kl.23.00.

Andre særskilte regler i Melhusfossen:

Fra og med sesongen 2017 har Direktoratet for Naturforvaltning satt nye regler for fiske i sone 4 Melhusfossen. Påbud om bruk av Sirkelkrok i hele sonen, samt slukforbud i den øverste delen av sonen.